Forest Green Rovers v Wrecsam (2.4.16)

Forest Green Rovers 0-0 Wrecsam
Cynghrair Cenedlaethol (Lloegr)
The New Meadow
Pris Mynediad: £14
Torf: 2246 (568 o gefnogwyr Wrecsam)

Mae’r Forest Green Rovers yn chwarae yn nhref fechan (neu bentref mawr?) Nailsworth yn Sir Gaerloyw, dim ond rhyw awr a chwarter i ffwrdd o Gaerdydd, a’r gem oddi cartref Wrecsam agosaf i mi y tymor hwn. Roeddwn i wedi bod yma deirgwaith o’r blaen, gyda Wrecsam yn ennill ar bob achlysur, ond doeddwn i ddim yn obeithiol am ganlyniad tebyg y tro hwn, oherwydd roedd FGR yn ail yn y gynghrair. Rhywbeth arall gwahanol am yr ymweliad hwn oedd na fyddwn i’n mynd i’r Village Inn, tafarn Nailsworth Brewery cyn y gem, ond yn ffodus roedd y Big Red Bus Bar wedi’i barcio y tu ol i eisteddle’r cefnogwyr oddi cartref.

Tra roedd cefnogwyr Wrecsam yn mwynhau peint y tu allan yn yr heulwen, roedd adloniant cyn-gem gwahanol iawn yn cael ei gynnig y tu mewn i’r stadiwm.

Parhau i ddarllen