Ely Rangers v Llantwit Major (18.5.16)

Ely Rangers 0-1 Llanilltud Fawr
Adran 3 Cynghrair Cymru’r De

Station Road
Pris Mynediad: £5 (yn cynnwys rhaglen a pheint o Carling neu baned o de) 

Torf: 45 (amcangyfrif)

Paned: Cwpan blastig
Meddyliais y byddai’n well i mi ymweld a’r clwb y tymor hwn, rhag ofn i’r clwb ddisgyn allan o’r gynghrair. Roedd pump am fynd i lawr ar ddechrau’r tymor er mwyn ailstrwythuro’r gynghrair ac roedd pethau’n edrych y ddu adeg Dolig ond roedd pethau wedi gella i’r graddau y gallent osgoi’r gwymp o drwch blewyn, ond byddai wir angen ennill y gem hon gan fod gan y tim oddi tanynt gem yn ychwanegol i’w chwarae.

Dyma faes hyfryd arall, a hawdd ei gyrraedd ar drafniadeth cyhoeddus (mae ychydig latheni i lawr lon wledig Station Road East gyferbyn a Gwenfo). Y tu ol i un gol mae adeilad sy’n gartref i’r clubhouse (sydd efo hatch gwerthu paned) a’r ystafelloedd newid. Rhwng yr adeilad hwn a’r cae mae ardal fach llawn byrddau picnic ble gallwch yfed peint a gwylio’r gem, ac yn yr ardal hon roedd gazeebo a boi’n fflipio byrgyrs – ro’n i wedi syrthio mewn cariad efo’r clwb yn syth fel y bu i mi fwyta fy byrger tarddaid anhysbys cyntaf ers yr argyfwng BSE! Ar hyd un ochr y cae mae stand bach a phob ochr i hwnnw ar hyd ochr y cae tua metr uchben y cae mae man sefyll sy’n rhoi golygfa wych o’r gem. (Llwyddais i anghofio fy nghamra ETO, ond mae’r fideo hon yn dangos beth dwi’n feddwl.)

Yn ol i’r gem, ac roedd Ely Rangers yn mynd amdani chwarae teg, ond dyma dyma Llanilltud yn torri a sgorio gol (reit medal i fod yn deg, ond dwi’n credo mai trydydd dewsi oedd y golgeidwad druan – roedd un golgeidwad yn gweithio i ffwrdd a’r llall wedi anafu).

Er gwaetha colli’r gem llwydd y clwb i orffen y tu allan i’r pum isaf, ond doedd pethau ddim yn edrych yn dda i Ely Rangers pan gafodd Port Talbot eu diarddel o Uwchgynghrair Cymru, gan olygu tim ychwnaegol yn disgyn i lawr o bob adran. Ond, death achubiaeth, wedi glwb Tata Steel (o Adran 2) dynnu allan o’r gynghrair, gan olygu na fyddai Ely Rangers yn cwympo wedi’r cyfan. Ffiw!