Briton Ferry Llansawel v Llanelli (21.10.16)

Briton Ferry Llansawel 2-2 Llanelli
Adran 2 Cynghrair Cymru’r De

Old Road
Pris Mynediad: £4

Rhaglen: £1 
Torf: 506
Paned: Cwpan blastig

Roedd digon o ddewis gemau y nos Wener hon, gan gynnwys darbi’r Rhondda rhwng Ton Pentre a CBM Cambrian a Clydach, er fy mwriad oedd ail ymweld â Ffynnon Taf gan ei bod yn gyfleus. Ond pan glywais fod fy narpar gyd-deithiwr yn sâl, penderfynais fentro ymhellach i wylio Britton Ferry Llansawel yn erbyn Llanelli.

Mae BF Llansawel yn glwb blaengar sydd newydd fuddsoddi mewn eisteddle newydd 175 sedd er mwyn bodloni gofynion newydd Haen 2 Cymdeithas Pêl-droed Cymru, ond iddynt gael eu trin yn go annheg gan y Gynghrair Cymru’r De yr haf hwn a gorfod disgyn o Adran 1 i Adran 2 (Haen 3 yng Nghymru) er iddynt orffen y tymor pedwerydd o’r gwaelod a thu allan i’r safleoedd cwympo.

Ond i fynd yn hunanol, rhoddodd hyn gyfle i mi eu gwylio gartref yn erbyn clwb mawr yr adrannau is, sef Llanelli, sydd bellach ar y ffordd yn ôl i fyny’r pyramid yn dilyn trafferthion ariannol mawr diweddar. Mae Llanelli bellach ar frig Adran 2 ac wedi denu Lee Trundle o’i ymddeoliad, gyda chyn arwr yr Elyrch (a Wrecsam gynt!) yn cipio sawl triphwynt gwerthfawr iddynt gyda’i goliau gwych.
Parhau i ddarllen