Ton Pentre v Port Talbot Town (29.9.15)

Ton Pentre 3-1 Tref Port Talbot
Rownd 2 Cwpan Word (Cwpan Uwchgynghrair Cymru)
Parc Ynys
Pris Mynediad: £4(?)
Torf: 300 (amcangyfrif)

Ar ol mwynhau’r gem rhwng Pontypridd a Ffynnon Taf yn rownd 1, ro’n i’n awyddus i weld gêm yn y rownd nesaf. Mae Ton Pentre yn Adran 1 Cynghrair Cymru, tra mae Port Talbot yn Uwchgynghrair Cymru. Roedden ni eisoes yn hwyr yn cyrraedd Ton Pentre, cyfuniad a fi’n meddwl bod Rhys, fy nhyd-deithwir yn gwybod y ffordd, a fyntau’n meddwl mod i’n gwybod, ond yn ffodus roedd y llifoleuadau’n nodi lle roedd y maes.

Yn anffodus, doedd hi ddim yn amlwg sut yn union i fynd ato. Buom yn gyrru o gwmpas am sbel nes gofyn i rhywun am gyfarwyddiadau – tros bont gerbyd fechan ar ddiwedd Llanfoist Street, rhywle roeddem eisoes wedi bod ati a meddwl “Na, tydi hwn ddim yn edrych fel y ffordd iawn”. Doedd unman i barcio gerllaw, felly paricon ni sawl stryd i ffwrdd, ond yn syth wedi camu o’r car roedd swn anghyffredin i’w glywed, sef cefnogwyr yn canu mewn gêm bêl-droed!

Roedd hi’n bell wedi hanner ffordd drwy’r hanner cyntaf pan gyrhaeddon ni’r mynediad, a doedd neb yno y gymryd pres. Daeth dyn i’r golwg a dweud bod Port Talbot newydd fynd ar y blaen, nad oedd am godi arnom a ninnau mor hwyr yn cyrraedd, a bod y rhaglenni wedi eu gwerthu i gyd. Mynnais roi £5 iddo beth bynnag.

Roedd torf dda, a chriw o rhyw 20+ swnllyd o Bort Talbot. Roeddwn eisoes wedi clywed bod y clwb o Bort Talbot rai o’r cefnogwyr mwyaf brwdfrydig yng Nghymru gyda repetoire o ganeuon bachog, e,e.

Oh [Enw Chwaraewr], you’re the love of my life
Oh [Enw Chwaraewr] you can shag my wife

..i diwn Oh Pretty Baby.

Mae Parc Ynys yn hen faes llawn cymeraid a braidd yn anarferol, mae’r ystafelloedd newid ar lawr cyntaf hen adeilad cerrig deulawr ar ochr y cae felly daw’r chwaraewyr i’r cae i lawr grisiau haearn. Mae teras mawr dan do lled y cau y tu ôl i un o’r goliau, ac eisteddle fach wrth y llinell hanner.

Roedd hi’n 2-0 erbyn hanner amser ac er bod Port Talbot yn well tim, doedden nhw ddim yn wych. Pan aeth y chwiban am yr egwyl, ymddangosodd holl blant a phobl ifanc y plwy o nunlle ac roedd rhwydd hynt iddynt cicio pêl ar y cae (neu am ‘skills’ fel y dwedir ym Mhorthmadog). Am y trydydd gêm yn olynol, mae te yn cael ei weini mewn mwg go iawn.

Yn yr ail hanner doedd hi ddim yn edrych fel petai Ton Pentre am ddod yn ôl iddi, ond ar 83 munud dyma nhw’n ei gwneud hi’n 2-1 gyda gôl arbennig, gyda’r bêl yn cael ei chroesi o un asgell a’i tharo ar y foli o du allan i ochr arall y cwrt cosbi. Yna aethant yn agos iawn i sgorio eto cyn i Bort Talbot wneud y gêm yn saff a sgorio trydedd gôl.

Ro’n I wedidodo o hyd i’m camra o’r diwedd a’i wefru, ond anghofiais o yn y car gan ein bod ni ar frys, ond dyma luniau o’r gem ar wefan y clwb.

Ar 30 Tachwedd 2015, pleidleisiodd y clwb yn unfyrdol dros ddod yn Community Benefit Society.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s