Risca United v Barry Town United (18.8.15)

Risca United 0 -1 Barry Town United
Adran 1 Cynghrair Cymru (Lefel 2 Cymru)
Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ystrad Mynach
Pris Mynediad: £5
Torf: 150+ (amcangyfrif)

Llun gan @Rhys_Gerallt

Roedd rhaid dechrau’n rhywle, a dyma benderfynu mynd am gêm gyda’r nos, tra bod hi dal yn olau gyda’r hwyr.  Dwi’n meddwl mai dyma’r gynghrair y byddaf yn ei gwylio amlaf eleni am ei bod un lefel o dan Uwchgynghrair Cymru a gan bod tipyn o dimau o fewn hanner awr i Gaerdydd.

Cafodd y ddau glwb eu dyrchafu i’r adran hon ddiwedd y tymor diwethaf (ynghyd ag Aberbargoed Buds), gyda Risca yma am y tro cyntaf dwi’n credu, yn dilyn cynnydd graddol fel clwb ar ac oddi ar y maes yn ystod y tymhorau diwethaf, tra bod y Barri’n ail-ddychwelyd yn dilyn absenoldeb o ddau dymor (a allai fod wedi bod yn o leiaf 8 tymor petai Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi cael ei ffordd, ond wnai i ddim eich diflasu gyda’r hanes).

Fe sylwch mai yn Ystrad Mynach y mae Risca’n chwarae, ac mae hyn oherwydd nad oedd eu maes yn cwrdd a meini prawf gofynnol ar gyfer yr adran. Dwi’n gweld hyn yn biti garw, ond o feddwl beth yw maint y clybiau a’r arian mawr sydd ei angen ar gyfer cyfleusterau heddiw, mae’n rhywbeth y byddaf yn gweld llawer ohono dwi’n siwr. O leiaf mae Rhisga ac Ystrad Mynach yn gymharol agos – y llynedd roedd Trefynwy yn teithio’r holl ffordd i’r Fenni ar gyfer pob gêm cartref. Ac os yw clybiau wedyn am neud cais am Drwydded Ddomestig, sef yr hyn sy’n angenrheidiol ar gyfer dyrchafiad i’r Uwchgynghrair, mae’r meini prawf yn fwy llym fyth.

Efallai mai nid dyma’r maes amlwg i mi ddechrau ar fy nheithau, gan mai meysydd pêl-droed sgleiniog di-gymeriad yw un o’r rhesymau dwi wedi syrffedu gyda modern football, ond ro’n i eisiau gêm gyda thorf gweddol a meddyliais y byddai’r Barri’n dod a thipyn o gefnogwyr gyda nhw.

Llwyddais i berswadio fy ffrind Rhys, sydd ond yn byw deng munud i ffwrdd o Ystrad Mynach, i ddod gyda fi, a fo dynnodd y llun uchod.

Methon ni ddechrau’r gêm gan mod i’n hwyr ac oherwydd roedd angen canfod lle i barcio gan bod y maes parcio’n llawn. Roedd y Barri ar y blaen o gol i ddim erbyn i ni gyrraedd. Dyna sut arhosodd hi gyda’r ddau dim yn weddol gyfartal, ac er bod digonedd o wrth-ymosod slic, ni fu llawer o ergydion ar darged. Roedd rheolwr Rhisga’n dipyn o gymêr, a’i lais o oedden ni’n ei glywed drwy gydol y noson!

Dwi’n meddwl bydd chwaraewyr yn hoffi ymweld a’r maes hwn gan fod y cyfleusterau mor dda, ond braidd yn ddi-enaid yw’r lle i gefnogwyr yn fy marn i. Mae naws canolfan hamdden i’r lle, ac mae’n rhaid gadael ochr y cae a mynd i’r maes parcio i gael paned/sglods o fan hanner amser, felly mae’n debyg na fydd y clwb yn elwa yn arianol o hyn, ac yn yr un modd doedd dim byrddau hysbysebu o amgylch y cae gan gyfyngu ar faint o arian noddwyr gall y clwb godi. Wedi dweud hynny, mi wnes i fwynhau gêm gyntaf fy antur groundhopping, a dwi’n siwr dof yn ol yma, efallai i weld Rhisga neu Aberbargoed os bydd ganddynt gêm gwpan fawr, neu falle un o dimau ieuenctid cenedlaethol Cymru.

Gwers a ddysgwyd: Bydd rhaid i mi fod ychydig mwy chwilfrydig yn y mesydd eraill – wnes i ddim hyd yn oed mentro draw i’r eisteddle gyferbyn i brofi’r legroom anhygoel.